top of page

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

Dane wynikające z działania niniejszej strony internetowej są chronione i przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, oraz

 • Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., oraz

 • Ustawą Prawo Telekomunikacyjne z 16 lipca 2004, z późniejszymi zmianami. 

1. Informacje ogólne

1. Właścicielem strony internetowej kingawaligora.pl i administratorem danych osobowych jest Kinga Waligóra. 

2. Właściciel strony internetowej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników i nie zabiega o identyfikację użytkowników odwiedzających stronę internetową.

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących przypadkach:

 • Dane podane na formularzu kontaktowym – celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na nadesłane zapytanie. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (obsługa zapytań ofertowych) lub art. 6 ust. 1 lit. f (zapewnienie odpowiedniej obsługi innych zapytań).

4. Podanie danych w zapytaniu na formularzu kontaktowym jest dobrowolne i nieobowiązkowe, jednakże bez podania co najmniej adresu email, na który należy skierować odpowiedź – nie będzie można przetworzyć zapytania i zrealizować ww. celów.

5. Wszystkie podane dane będą przechowywane przez okres obsługi Twojego zapytania i ew. okres realizacji zamówionej usługi.

6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

2. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”) – plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

2. Pliki cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies): cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • „stałe” (persistent cookies): „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu w niezmienionym stanie, dzięki której Użytkownik nie musi np. na każdej następnej podstronie Serwisu ponownie wyrażać (już raz wcześniej wyrażonej) zgody na warunki korzystania z serwisu,

 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.

 

3. Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę na cookies w przeglądarce?

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonywać zmian ustawień w tym zakresie – każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies .

2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, zgodnie z instrukcjami twórców przeglądarek. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja w każdej przeglądarce internetowej, np.:

3. Wyłączenie obsługi plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4. Pliki cookies są wykorzystywane do analiz statystycznych i poznania preferencji użytkowników. 

5. Pliki cookies mogą pochodzić też od innych renomowanych serwisów analitycznych: np. Google Analytics, które mają własną politykę prywatności:

 • Zalecamy zapoznanie się polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Przetwarzanie danych logowania

1. Informacje o sposobie działania strony www podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, w tzw. logach, w których zapisywane są:

 • adresy URL stron www, które są przeglądane,

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • informacje o adresie IP z którego pochodzą zapytania,

 • nazwy przywiązane do adresu IP z którego pochodzi zapytanie, identyfikowana w systemie DNS (reverseDNS),

 • informacja o przeglądarce z której nadchodzi zapytanie,

 • Informacja o ew. błędach jakie nastąpiły przy realizacji zapytania,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu technicznego administrowania Serwisem i sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych (np. monitorowania działania i strony internetowej, aktywnej ochrony przed atakami z internetu. itp. )

3. W danych logowania nie są zbierane żadne dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych, uzyskane logi mają charakter techniczny i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową.

4. Logi są przechowywane przez okres 12 miesięcy, po tym terminie są automatycznie usuwane.

 

5. Ochrona i udostępnienie danych

1. Dane są chronione i NIE są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.  

2. Właściciel Serwisu może zostać zobowiązany do udzielania informacji zebranych w logach upoważnionym organom (np. policja, prokuratura, sądy) na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania (np. art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

bottom of page